Usługi księgowe

W ramach wykonywanych usług zajmujemy się kompleksową obsługą przedsiębiorstw oraz optymalizacją procesów podatkowych. To, co nas wyróżnia od biur rachunkowych to szeroki obszar działań wspomagających na każdym etapie naszych klientów.

W zakresie księgowości oferujemy między innymi:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość), ksiąg przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych spółek kapitałowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych itp.)
 • Sporządzanie zakładowych planów kont
 • Sporządzanie i uzupełnianie polityki rachunkowości
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Prowadzenie ewidencji VAT
 • Sporządzanie zeznań rocznych PIT, CIT
 • Rozliczanie transakcji WDT, WNT, export, import
 • Sporządzanie deklaracji statystycznych i innych informacji

Ponadto, oferujemy:

 • REPREZENTACJĘ PRZED ORGANAMI PODATKOWYMI I SĄDAMI
 • OUTSOURSING KSIĘGOWY
 • AUDYT PODATKOWY
 • WYPROWADZANIE ZALEGŁOŚCI KSIĘGOWYCH I PODATKOWYCH
 • WSPARCIE W JĘZYKU FRANCUSKIM
Kancelaria Podatkowa mając na uwadze dobro przedsiębiorców zapewnia wszystkim swoim klientom w razie kontroli Urzędu Skarbowego, Urzędu Kontroli Skarbowej, Izby Skarbowej czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że kontrola będzie przeprowadzona w siedzibie Kancelarii.

Wszelkie działania kontrolne czy też sprawdzające z zasady odbywają się w siedzibie Kancelarii oraz pilotowane są przez wykwalifikowaną kadrę.

XNie pokazuj tego powiadomieniaUwaga: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.