Spółki kapitałowe


Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

KRS-W3 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KRS-WA - Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej

KRS-WE - Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - zał. do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przeds. lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społ. i zawodowych, fundacji i publ. zakł. opieki zdrowotnej

KRS-WL - Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

KRS-WM - Przedmiot działalności - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

KRS-WH - Sposób powstania podmiotu - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnejZakładanie spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej

KRS-W1 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa

KRS-WB - Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

KRS-WC - Wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

KRS-WD - Partnerzy - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

KRS-WA - Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej

KRS-WH - Sposób powstania podmiotu - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej

KRS-WL - Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

KRS-WM - Przedmiot działalności - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

XNie pokazuj tego powiadomieniaUwaga: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.