Kalendarium podatnika

7 dzień miesiąca

 • termin zapłaty podatku w formie karty podatkowej
 • termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych pobranego od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach

10 dzień miesiąca

 • termin składania deklaracji INTRASTAT

15 dzień miesiąca

 • termin składania informacji podsumowującej VAT-UE (w formie papierowej)
 • termin zapłaty zaliczki na podatek od nieruchomości i podatek leśny od osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej
 • termin zapłaty raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego (dla osób fizycznych)
 • termin zapłaty raty podatku rolnego (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej)

20 dzień miesiąca

 • termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło
 • termin zapłaty ryczałtów ustawowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej oraz z umów najmu i dzierżawy
 • termin zapłaty zaliczki na liniowy podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej
 • termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od dochodów zagranicznych (ze stosunku pracy oraz z emerytur i rent) oraz innych dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatnika
 • termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych
 • termin zapłaty składki na PFRON

25 dzień miesiąca

 • termin składania deklaracji i zapłaty podatku VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-12)
 • termin składania informacji podsumowującej VAT-UE (w formie elektronicznej)
XNie pokazuj tego powiadomieniaUwaga: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.